Spuling

Frank Thomsen ApS tilbyder spuling, der har til formål at fjerne akut opståede forstoppelser eller mere systematiske oprensninger i forbindelse med renoveringsarbejde eller TV-inspektionsarbejde.
Dette gøres ved, at spuleslangen føres ind i kloakledningen, hvor de bagudrettede stråler i dysen medfører, at spuleslangen selv kører ind i ledningen. Slangen trækkes derefter tilbage under max vandtryk, hvilket fjerner sand, slam og grus. Vi tilbyder også en abonnementsordning på tømning af fedtudskiller eller tømning af vejriste/gårdbrønde/tagbrønde.