Fedtudskiller

Hvorfor er det nødvendigt?

Hvis fedt og olie løber ud i kloakkerne sammen med spildevandet, vil det begynde at aflejre sig i rør og samlinger. Det vil til sidst blokere helt for afløbet, og i værste tilfælde resultere i, at spildevandet kommer op igen. Her vil det komme op igen gennem kloakristene i vejen, og i værste fald også gennem afløbene i folks kældre. Derfor er det vigtigt at fedtholdigt spildevand renses i en fedtudskiller, inden det ledes ud i det offentlige kloaksystem. 

Fedtudskiller – Hvad er det?

En fedtudskiller har til formål at udskille fedt og olie fra spildevandet, som vi leder ud i vores fælles kloakker. En fedtudskiller virker på den måde, at spildevandet løber gennem fedtudskilleren inden det endeligt føres ud i kloaknettet. Når spildevandet løber igennem fedtudskilleren, vil det materiale der er tungere end vand bundfældes, mens det materiale der er lettere end vand, flyder ovenpå. Sand, grus og jord vil derfor synke til bunds, mens fedt og olie vil blive aflejret øverst. Det sorterede spildevand fortsætter ud i kloakken, mens fedt og olie bliver holdt tilbage i fedtudskilleren, som jævnligt tømmes. 

Hvor skal der installeres en fedtudskiller?

Fedtudskillere skal installeres i bygninger, hvorfra der udledes fedt og olie med spildevandet. Det gør der oftest i bygninger som huser f.eks.:

 • Caféer
 • Restauranter
 • Grillbarer/pizzariaer
 • Cateringfirmaer
 • Slagterier
 • Bagerier

Det er dog op til den enkelte kommune at afgøre, hvor der skal anvendes fedtudskillere. Dette bestemmes i en konkret vurdering af det enkelte tilfælde.

Fedtudskiller pris

Fedtudskillere fås i rigtig mange forskellige størrelser, og derfor også priser. Det skyldes, at ikke alle virksomheder udleder lige meget fedt med spildevandet. Derfor er der i nogle tilfælde behov for en stor fedtudskiller, mens der i andre tilfælde kun er behov for en lille fedtudskiller. 

Det er samtidig vigtigt at huske, at din fedtudskiller også jævnligt skal tømmes – det er naturligvis også en udgift der skal medregnes for det samlede projekt. Vælger du derfor en lille fedtudskiller, bliver det nødvendigt at få den tømt oftere end hvis du havde købt en model med større kapacitet. 

Drift, vedligeholdelse og tømning af fedtudskiller

For at fedtudskilleren fungerer bedt muligt, anbefales det at den vedligeholdes og tømmes regelmæssigt. Det er op til den enkelte kommune at fastlægge de præcise regler for tømningen, og det er påkrævet at fedtudskilleranlæg i drift er tilmeldt kommunens tømningsordning.
For Sønderborg kommune, hvor Frank Thomsen ApS holder til, gælder at fedtudskilleranlæg skal tømmes efter behov. Dette skal dog ske minimum én gang i kvartalet og der skal bundtømmes minimum én gang årligt.

Det er op til tilsynsmyndigheden at vurdere hvor ofte det er nødvendigt at tømme anlægget. Denne kan forlange tømningsfrekvensen sat op, hvis det vurderes at det er nødvendigt af hensyn til det offentlige kloaksystem. Tømningsfrekvensen kan i nogle tilfælde også blive med større mellemrum, hvis man gør brug af en fedtudskilleralarm. Den kan meget præcist fortælle affaldsproducenten, hvornår det er tid til at tømme fedtudskilleranlægget eller hvis der forekommer driftsfejl.

Husk at dokumentere driften af din fedtudskiller

Det er vigtigt at føre en driftsjournal for registrering og dokumentation for f.eks. vedligeholdelse, tømning, kontrol af alarmer, dato for måling af fedtlaget og tykkelsen herpå. 

Driftsjournalen skal på forlangende forevises til kommunen, og skal som minimum: 

 • Indeholde dato for tømning, rensning og genopfyldning af fedtudskilleren
 • Indeholde observationer eller bemærkninger ved tømning (f.eks. vurdering af fedtlagets tykkelse og vurdering af om tømningsfrekvensen er passende).
 • Opbevares i virksomheden minimum 2 år og være nemt tilgængelig for tilsynsmanden.

Frank Thomsen ApS hjælper dig med din fedtudskiller

Frank Thomsen ApS er autoriseret kloakmester og har mange års erfaring med udskiftning, installation og tømning af fedtudskillere.

Vi kan være behjælpelige med:

  • Vejledning og rådgivning i fedtudskillere
   Så din virksomhed får den helt rigtige fedtudskiller efter behov. 
  • At kontakte leverandører og få et tilbud på produktet for dig
   Så din virksomhed fortsat kun har én kontakt for projektet.
  • At varetage installationen
   Som autoriseret kloakmester, varetager vi opgaven for installationen efter alle lovens forskrifter. 
 • Regulativ tømningsordning

Vi tilbyder en tømningsordning, så I ikke skal bestille os hver gang tømning er nødvendigt. Vi finder i samarbejde ud af hvor ofte tømningen er nødvendig, og indberetter denne til kommunen.

Ønsker din virksomhed et tilbud på en fedtudskiller eller at tilmelde sig vores tømningsordning? Kontakt os da på telefon 74 48 90 30 eller e-mail: post@frankthomsenaps.dk