NY SLAMSUGER

Ny-Slamsuger

For at imødekomme den stigende efterspørgsel på kloakservice i lokalområdet har Frank Thomsen ApS anskaffet en ny og større slamsuger leveret af firmaet Hvidtved Larsen, der er en global producent af slamsugere.  Det er ikke bare en af de mest fleksible slamsugere – den er også en af de mest kraftfulde.

Frank Thomsen ApS tilbyder spuling, der har til formål at fjerne akut opståede forstoppelser eller mere systematiske oprensninger i forbindelse med renoveringsarbejde eller TV-inspektionsarbejde. Vi tilbyder også en abonnementsordning på tømning af fedtudskiller eller tømning af vejriste/gårdbrønde/tagbrønde..

Vi kan tømme alle former for brønde og bassiner uanset om de indeholder spildevand eller regnvand. Tømning af septiktanke, sivebrønde, køkkenbrønde, gårdbrønde, tagbrønde, sandfang og fedtudskillere.

Når slamsugeren skal udføre rensning og højtryksspuling, så kan det være på faldstammer, toiletafløb, køkkenafløb, gulvafløb, kloakledninger, kloakrør, gennemløbsbrønde og faskiner dvs. alt i indendørs og udendørs afløb.