November 2022

Udskiftning af vejbrønde

Afgravning af asfalt og klargøring til nyt belægning.