Maj 2023

Vi har 2 medarbejdere på rørlæggerkursus i Esbjerg – de er tilbage igen sidst i maj.

Tommy går på pension

Vores kære kollega Tommy har valgt at gå på pension i april 2023. Tommy vil blive savnet i firmaet og vi takker

for alt hvad du har bidraget med og  vi ønsker dig al mulig held og lykke fremover!

Tommy takker af med stil.