Frank Thomsen ApS

Håndtering af persondata

Registreredes rettigheder

Hvis du er registreret hos Frank Thomsen ApS, kan du henvende dig med anmodning
om følgende:

  • Indsigt i hvilke persondata Frank Thomsen ApS har registreret
  • Berigtigelse af hvilke persondata Frank Thomsen ApS har registreret
  • Sletning af persondata
  • Begrænsning af behandling af persondata

Anmodninger om ovennævnte imødekommes i den udstrækning anmodningen ikke strider mod anden lovgivning.

Persondata hvortil der er juridisk grundlag i samtykke eller kontrakt må overføres digitalt.

Kontakt os på

Frank Thomsen ApS
Parallelvej 2
6400 Sønderborg

Åbningstider

Mandag-torsdag 7.00-15.30
Fredag 7.00-12.00

Vagtordning udenfor normal arbejdstid

Vi udfører

Alt i aut. kloakarbejde, strømpeforing, spuling, tv-inspektion, røgprøver og meget mere